Bokföringsprogram i mobilen – enklare och smidigare

Flera programvaruutvecklare siktar på att optimera bokföringsprogram som användaren kan ha i mobilen. Detta gör att man kan sköta bokföringen var man än är.

Något som man alltid bär med sig nuförtiden är sin mobil – ibland på gott och ont. Vi ska dock fokusera på det goda idag. Som företagare är man många gånger på resande fot eller så sköter man hela sin business från sin mobiltelefon. Då kan det vara ganska smart att också kunna sköta sin bokföring på ett enkelt och smidigt sätt via mobilen.

Hur vet man vilken bokföringsapp som är bäst för ens eget tycke och smak då? Svaret finns i frågan. Det handlar mycket om just tycke och smak. Många appar är gratis och man kan prova sig fram tills man hittar en som man tycker fungerar bra.

Om att hitta ett bokföringsprogram som passar dig

Ett par punkter som kan vara värda att uppmärksamma är om företaget som utvecklat sitt bokföringsprogram även regelbundet uppdaterar appen och om de har en bra kundservice när man behöver hjälp. Detta brukar var en bra indikation på att de är seriösa, ser en framtid för sin egen programvara och bryr sig om sina kunder.

De flesta, kanske framförallt nyföretagare, eftersträvar användarvänlighet och enkelhet de verktyg man använder och kan man hitta en app som känns både intuitiv och smidig att använda kommer detta att underlätta när det är dags att sköta bokföringen. Men som med det mesta så kommer det i slutänden att handla om personlig preferens och kanske lite om vad man är van vid sedan tidigare.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Välj en redovisningsbyrå i Stockholm

Det är ett viktigt val att göra när du söker efter rätt redovisningsbyrå i Stockholm för dig och ditt företag, en specialist som också kan ge personliga råd.

Lagen föreskriver att alla företag ska ha en ordentlig bokföring när det gäller dagliga transaktioner i verksamheten. Alla företag ska också betala skatt och arbetsgivaravgifter och lämna in deklarationer i rätt tid. Finns det personal ska hela lönehanteringen skötas smidigt och korrekt. Vill du inte göra jobbet själv anlitar du bara en redovisningsbyrå i Stockholm.

Men här kommer frågan, vem ska du välja till att sköta bokföringen? Det är inte vem som helst som kan anförtros hela företagets ekonomi, med alla uppgifter om löner, kunder, priser och leverantörer. Det är ofta konfidentiella upplysningar, som du ogärna vill lämna ut exempelvis till en privatperson eller någon i personalen.

En redovisningsbyrå är proffsig

Skälet till att välja en redovisningsbyrå i Stockholm är att de är mycket rutinerade och vet att alla uppgifter är konfidentiella. En redovisningsbyrå är proffsig, och dessutom är det flera kompetenta medarbetare där som kan utföra arbetet. Du drabbas alltså inte av att en i personalen är sjukskriven, för jobbet blir alltid gjort, av proffs.

Så kommer du fram till de personliga råden om din ekonomi. Hur mycket får du lov att ta ut från firman i lön eller utdelning? Vilken bolagsform är bäst för dig? Du kanske vill köpa upp fler företag eller expandera ditt eget. En redovisningsbyrå i Stockholm är uppdaterade om alla lagar och kan ge dig professionella experttips.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Bokföring i Stockholm – en stor stresslättnad

Att vara egenföretagare har inte bara fördelar. Det är många siffror att hålla koll på och därför väljer många i Stockholm att ta hjälp med sin bokföring.

Det finns en bild av att det är ett riktigt drömliv att vara egenföretagare. Att få vara sin egen chef, jobba när man vill, på sina villkor och bestämma allting själv. Visst, så är det ju i grunden. Åtminstone teoretiskt. Men i verkligheten är man bunden av väldigt mycket ansvar och plikter, och det är ofta mycket mer jobb än för en vanlig anställd.

Mycket av det arbetet är såklart byråkratiskt och kopplat till bokföringen. Det finns hårda regler för hur bokföringen ska skötas och fungera, och blir det inte rätt kan man hamna i stora problem med Skatteverket. Det är med andra ord oerhört viktigt att det blir rätt på alla siffror, utgifter, inkomster och allt annat som ska redovisas.

Professionell bokföring

Många tycker också att det är oerhört krångligt och svårt att sköta sin egen bokföring. Det är väldigt tidskrävande och vet man dessutom inte vad man gör kompliceras saken ytterligare. Därför väljer många att till exempel söka hjälp med bokföring i Stockholm.

Då lämnar man helt enkelt av sin bokföring till någon som är professionell. Någon som har stenkoll på hur allting ska markeras och redovisas så att myndigheterna blir nöjda. Ja, och du också förstås. Det kan vara en extrem stresslättnad att frigöras från allt som har med bokföring att göra. Så få inte panik – det finns hjälp att få.

Hitta mer info kring bokföring på denna sida: bokföringstockholm.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

En revisor hjälper företag

Att många mindre aktiebolag väljer bort att anlita en revisor i dagsläget går att spåra till det faktum att revisionsplikten avskaffades för några år sedan. Om vi först går igenom va som krävs för att man som mindre aktiebolag ska slippa att anlita en revisor så kan vi säga att minst två av följande tre punkter måste uppfyllas.

 • Man får ha högst tre stycken anställda i företaget
 • Man måste ha en nettoomsättning om maximalt 3 miljoner kronor
 • Man måste ha en balansomsättning om maximalt 1.5 miljoner kronor

Där har vi således de tre parametrar som fäller avgörande och detta har gjort att många mindre aktiebolag – som uppfyller två av dessa kriterier – också väljer bort en revisor och dennes tjänster. det som kan vara fel i detta är att man därigenom också går miste om en massa värdefulla tips och information som kan vara väldigt lönsamt. Kort sagt, en revisor kostar inte bara pengar i onödan; nej – en revisor ser över hela verksamheten och kan därmed också peka på olika saker som kan leda till en ökad vinst.

Har man ett mindre bolag i Stockholm så kanske en revisor pekar ut olika brister som detta har; brister som man själv inte tänkte på i form av system och rutiner som vid en förändring kan skapa bättre omsättning. Det här är också den uppenbara risken man tar och här ska man heller inte underskatta en revisor då det kommer till strategiska frågor, detaljerad rådgivning och förmågan att identifiera olika problem samt hitta lösningar för dessa inom verksamheten man bedriver.

Det är alltså mycket som man tappar i och med detta och det finns egentligen ingen anledning att avstå; detta då priserna dessutom blivit bättre i och med att revisionsplikten avskaffades. Många revisionsbyråer tappade nämligen i och med detta och för att behålla dessa så erbjuder de också betydligt förmånligare priser för sina tjänster. En revisor i Stockholm kan idag ta ungefär 6000 konor för en tjänst som tidigare kostade 10.000 kronor.

Så jobbar en revisor

De flesta revisorer utgår från ett liknande system då de ska utföra en revision. Först och främst så är kundkontakten väldigt viktig då man samlar den nödvändiga informationen om bolaget i fråga. En revisor sitter således inte hemma och jämför kolumnerna Kredit och Debet – något som många tror. Bra kundkontakt är en förutsättning för en revision. Om vi radar upp fyra små punkter som man utgår ifrån innan en revision så ser de ut enligt följande:

 • Planering av uppdraget; i stort sett det vi nämnde ovan.
 • Löpande granskning
 • Bokslutsgranskning
 • Granskning av företagets årsredovisning – en slags kvalitetskontroll.

Innan en revisor avger sin revisionsberättelse så kommer han att delge företaget sina synpunkter och sin rapport för året han granskat.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Ekonomisk plan för er BRF krävs för att verksamheten ska fungera

En ekonomisk plan för er BRF är absolut nödvändig för att verksamheten alls ska få bedrivas. Men det finns fler orsaker som gynnar föreningens stabilitet.

I grunden är det absolut nödvändigt att ni upprättar en ekonomisk plan för er BRF. Utan den får ni nämligen inte köra igång någon verksamhet över huvud taget. Men det finns även andra orsaker. De två oberoende intygsgivare från Boverket som godkänner er ekonomiska plan ska se till att den inte är baserad på glädjekalkyler eller att några oegentligheter föreligger.

I grunden är detta för att skydda föreningen, dess medlemmar samt de bostadsrättsinnehavare som sedan ska lägga stora summor på fastighetens andelar. Utan den tryggheten och transparensen kan det bli svårt att alls få köpare till bostadsrätterna. Så det är viktigt i alla avseenden att få den gjord. Och med kompetens.

Detta är listan för vad som måste finnas med i en ekonomisk plan för er BRF

 • Firma och registreringsnummer för er BRF
 • Fastighetsbeskrivning
 • Tid för inflyttning samt upplåtelse
 • Vad fastigheten/fastigheterna har kostat
 • Kostnad ni planerat för underhåll, ombyggnationer med mera
 • Övriga kostnader
 • Finansiering för alla kostnader
 • Ekonomisk flödeskalkyl
 • Vad en boende har att betala för driften – som inte ingår i den årliga avgiften

Känner ni er osäkra på hur den ekonomiska planen ska upprättas så pass bra att Boverkets två oberoende intygsgivare blir övertygade? Ta då hjälp av en auktoriserad firma med god erfarenhet och kunskap på området. Det vinner ni på i längden. Läs mer om ekonomiska planer på den här hemsidan: https://www.ekonomiskplanbrf.se/

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Hjälp med ekonomisk förvaltning i Stockholm

Ingen kan begära att du ska vara fastighetsexpert eller ekonom om du har blivit invald i bostadsrättsföreningens styrelse, men du måste våga ta hjälp med den ekonomiska förvaltningen.

Ordspråket att det finns folk till allting är speciellt viktigt när man ställs inför svåra beslut. Det finns experter, och det är dumt att inte rådfråga dem när allt kör ihop sig. Helst ska man ta hjälp innan det är försent och man sitter med stora ekonomiska skulder och åtaganden. Att köpa inventarier så att man inte har råd med nödvändiga reparationer kan vara en fälla. Likaså är det lurigt att göra reparationer som sedan visar sig inte följa de nya byggnormerna.

En ekonomisk genomgång och handlingsplan

Man kan inte vara insatt i alla regler, men en ekonom, jurist eller fastighetsexpert brukar ha någorlunda koll. Exempelvis lägger dessa yrkesgrupper en del av sin arbetstid på fortbildning och att studera rättsfall och myndighetsbeslut. De vet vad Skatteverket brukar tycka och vilka byggnormer som har ändrats. För er som har hyresgäster är det guld värt med en kontakt till dessa specialister. De finns hos ett företag som sköter ekonomisk förvaltning i Stockholm.

Tar du hjälp får du veta hur du får ekonomin på fötter, hur du budgeterar för att få råd med reparationer, hur du jagar in obetalda fordringar och vilka lånevillkor du ska förhandla dig till på banken. Det är till stor del en fråga om övergripande ekonomisk strategi, men du kan givetvis också få hjälp med bostadsföreningens löpande bokföring, hyresavier med mera.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi