Ledarskapsutbildning för framgång

För att få framgång som ledare behöver du skapa laganda och fatta genomtänkta beslut. Genom att delta i en ledarskapsutbildning får du tips och träning. 

I vårt land berömmer vi oss ofta för att våra företag och offentliga institutioner tar beslut i konsensus. Det finns de som menar att sådana beslutsprocesser är mesiga och att de tar för lång tid. Ytligt betraktat kan det nog vara så, men när ett beslut kommer till en genomförandefas är det effektivt att ha ett sammansvetsat team.

I äldre tider var det självklart att ett företags beslut fattades av högsta chefen. Att lyssna och ta hänsyn till anställda ansågs inte alltid nödvändigt. Och ingen ville eller vågade ifrågasätta chefens beslut. Men tiden har kommit ikapp oss. I mitten av 1970-talet stiftades Medbestämmandelagen (MBL) som gav anställda viss insyn och inflytande på ett företags beslut. 

Hur ska då en ledare fungera för att skapa laganda, men samtidigt ta kloka beslut? Lite förenklat kan vi säga att en chef begränsar sig till att ta beslut men att en verklig ledare både lyssnar och tar beslut. För att bli en bra ledare krävs inte bara talang utan också lång träning. På samma sätt som att en lovande och talangfull fotbollsspelare måste underkasta sig träning innan han eller hon kan bli proffs.

Ledarskapsutbildning – lyssna och lär

Du har blivit utsedd till chef för en försäljningsavdelning inom ett större företag. Själv har du gått den långa vägen som det brukar kallas. Du började som ung i ditt företag och blev en mycket framgångsrik säljare. Varje år har du slagit säljrekord och vunnit företagsledningens respekt. Nu har ledningen beslutat att en försäljningschef ska utses. 

Problemet är att du i hela din karriär arbetat som ensamvarg. Du har haft talang för att förstå dina kunders problem och därmed fått deras förtroende. Kontakten med företagets andra säljare har varit mycket begränsad. Och mellan er har det också funnits konkurrens. Era “säljknep” har ni inte delat med er av. 

Nu ska du leda dina kollegor. Du måste lära dig konsten att skapa effektiva team. Innan du accepterar utnämningen till försäljningschef, begär du att företagsledningen ska skicka dig på ledarskapsutbildning. 

Publicerat den
Kategoriserat som Utbildning