En revisor hjälper företag

Att många mindre aktiebolag väljer bort att anlita en revisor i dagsläget går att spåra till det faktum att revisionsplikten avskaffades för några år sedan. Om vi först går igenom va som krävs för att man som mindre aktiebolag ska slippa att anlita en revisor så kan vi säga att minst två av följande tre punkter måste uppfyllas.

  • Man får ha högst tre stycken anställda i företaget
  • Man måste ha en nettoomsättning om maximalt 3 miljoner kronor
  • Man måste ha en balansomsättning om maximalt 1.5 miljoner kronor

Där har vi således de tre parametrar som fäller avgörande och detta har gjort att många mindre aktiebolag – som uppfyller två av dessa kriterier – också väljer bort en revisor och dennes tjänster. det som kan vara fel i detta är att man därigenom också går miste om en massa värdefulla tips och information som kan vara väldigt lönsamt. Kort sagt, en revisor kostar inte bara pengar i onödan; nej – en revisor ser över hela verksamheten och kan därmed också peka på olika saker som kan leda till en ökad vinst.

Har man ett mindre bolag i Stockholm så kanske en revisor pekar ut olika brister som detta har; brister som man själv inte tänkte på i form av system och rutiner som vid en förändring kan skapa bättre omsättning. Det här är också den uppenbara risken man tar och här ska man heller inte underskatta en revisor då det kommer till strategiska frågor, detaljerad rådgivning och förmågan att identifiera olika problem samt hitta lösningar för dessa inom verksamheten man bedriver.

Det är alltså mycket som man tappar i och med detta och det finns egentligen ingen anledning att avstå; detta då priserna dessutom blivit bättre i och med att revisionsplikten avskaffades. Många revisionsbyråer tappade nämligen i och med detta och för att behålla dessa så erbjuder de också betydligt förmånligare priser för sina tjänster. En revisor i Stockholm kan idag ta ungefär 6000 konor för en tjänst som tidigare kostade 10.000 kronor.

Så jobbar en revisor

De flesta revisorer utgår från ett liknande system då de ska utföra en revision. Först och främst så är kundkontakten väldigt viktig då man samlar den nödvändiga informationen om bolaget i fråga. En revisor sitter således inte hemma och jämför kolumnerna Kredit och Debet – något som många tror. Bra kundkontakt är en förutsättning för en revision. Om vi radar upp fyra små punkter som man utgår ifrån innan en revision så ser de ut enligt följande:

  • Planering av uppdraget; i stort sett det vi nämnde ovan.
  • Löpande granskning
  • Bokslutsgranskning
  • Granskning av företagets årsredovisning – en slags kvalitetskontroll.

Innan en revisor avger sin revisionsberättelse så kommer han att delge företaget sina synpunkter och sin rapport för året han granskat.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi