Pallställ ökar effektiviteten 

Hur pass bra fungerar det inom er verksamhet gällande exempelvis lager och logistik? För många så handlar det om en massa onödiga bromsklossar och flaskhalsar. Dessa är irriterande för stunden. Man tvingas stanna upp, man tvingas vänta in, plocka upp varor och vända och vrida på trucken. I det långa loppet handlar det emellertid inte enbart om irritation – det handlar om förlorade pengar. 

Genom att investera i mer genomtänkta och skräddarsydda pallställ så kan man skapa en sömfri verksamhet inne på lagret. Var sak får sin plats och alla vet också exakt var saken i fråga finns. 

Ett pallställ som skräddarsys efter verksamheten gör skillnad i det långa loppet. Arbetet går snabbare – och det blir även säkrare. Pallställ som skapas utifrån unika behov snarare än i någon typ av standardmodell ger också en bättre arbetsmiljö. Säkerheten kommer att träda fram på ett tydligare sätt och risken för olyckor kan minimeras som en följd av detta. 

Organisera och förbättra verksamheten 

En stor fördel med pallställ är att de ger dig en möjlighet att nyttja hela lokalen. Många använder sig av golvet och endast detta. Det gör att man också missar en massa värdefullt utrymme på höjden. Hur mycket mer får ni plats med? 

Många företag missar chansen till en smidigare expansion genom detta. Man tar steget och byter lokaler snarare än att se över vilka alternativ som finns i de befintliga lokalerna. Med detta så drar man också på sig större utgifter. Att använda sig av pallställ och maximera det befintliga utrymmet är en betydligt bättre – och billigare idé. 

En annan fördel med pallställ är att de är enkla att organisera och få en bra överblick av. Vad finns på hyllorna? Med rätt organiserat pallställ så blir arbetet avsevärt mycket enklare. Kort sagt: känner du att det finns förbättringspotential på er arbetsplats och inom er verksamhet? Se över vilka lösningar som finns genom att kontakta en tillverkare av pallställ. 

Publicerat den
Kategoriserat som Företag