Pallställ ökar effektiviteten 

Hur pass bra fungerar det inom er verksamhet gällande exempelvis lager och logistik? För många så handlar det om en massa onödiga bromsklossar och flaskhalsar. Dessa är irriterande för stunden. Man tvingas stanna upp, man tvingas vänta in, plocka upp varor och vända och vrida på trucken. I det långa loppet handlar det emellertid inte enbart om irritation – det handlar om förlorade pengar. 

Genom att investera i mer genomtänkta och skräddarsydda pallställ så kan man skapa en sömfri verksamhet inne på lagret. Var sak får sin plats och alla vet också exakt var saken i fråga finns. 

Ett pallställ som skräddarsys efter verksamheten gör skillnad i det långa loppet. Arbetet går snabbare – och det blir även säkrare. Pallställ som skapas utifrån unika behov snarare än i någon typ av standardmodell ger också en bättre arbetsmiljö. Säkerheten kommer att träda fram på ett tydligare sätt och risken för olyckor kan minimeras som en följd av detta. 

Organisera och förbättra verksamheten 

En stor fördel med pallställ är att de ger dig en möjlighet att nyttja hela lokalen. Många använder sig av golvet och endast detta. Det gör att man också missar en massa värdefullt utrymme på höjden. Hur mycket mer får ni plats med? 

Många företag missar chansen till en smidigare expansion genom detta. Man tar steget och byter lokaler snarare än att se över vilka alternativ som finns i de befintliga lokalerna. Med detta så drar man också på sig större utgifter. Att använda sig av pallställ och maximera det befintliga utrymmet är en betydligt bättre – och billigare idé. 

En annan fördel med pallställ är att de är enkla att organisera och få en bra överblick av. Vad finns på hyllorna? Med rätt organiserat pallställ så blir arbetet avsevärt mycket enklare. Kort sagt: känner du att det finns förbättringspotential på er arbetsplats och inom er verksamhet? Se över vilka lösningar som finns genom att kontakta en tillverkare av pallställ. 

Publicerat den
Kategoriserat som Företag

Hyra Mark för Företag Nära Centrala Stockholm

Att säkra mark för ditt företag i Stockholm kan verka som en utmaning, men det är långt ifrån omöjligt. Med de mest attraktiva markområdena i hög efterfrågan kan det vara värt att vara beredd på eventuella väntetider.

Om din avsikt är att hyra mark i Stockholm är det av yttersta vikt att vara ute i god tid. Öppna markytor som inkluderar tjänster som snöröjning och underhåll är särskilt eftertraktade. Många markägare har ofta sina områden fullbelagda med hyresgäster, vilket kan göra det utmanande att hitta tillgänglig mark.

Som blivande mark hyresgäst måste du planera i förväg. Förvänta dig inte att kunna starta ditt företag och ha tillgång till en rymlig parkeringsplats dagen därpå, särskilt om du siktar på att etablera dig nära Stockholms citykärna.

Val av rätt plats: Nyckeln till framgång

När du söker mark att hyra i Stockholm är det avgörande att du tidigt kontaktar markägare som kan erbjuda mark uthyrning. Det kan vara en god idé att sätta sig på en eventuell väntelista. För när det kommer till fastigheter, är regeln densamma som alltid: läge, läge, läge.

Att säkra en markyta nära centrala Stockholm kan vara det som tar ditt företag till nästa nivå. Om du dessutom får tillgång till bekväm service, regelbunden underhåll och säkerhetsåtgärder som ingår i hyran blir affären ännu mer gynnsam. Då ökar dina möjligheter att förvandla din hyrda mark till en guldgruva – åtminstone i överförd bemärkelse. Om du hittar bokstavligt talat guld på din hyrda mark tillhör dock fyndet markägaren.

Mer information kan du hitta på webbsida: hyramark.se

Publicerat den
Kategoriserat som Mark

Allt du behöver veta om fastighetsboxar 

Funderar du som fastighetsägare eller er BRF i Malmö på att investera i fastighetsboxar, men känner en osäkerhet kring huruvida det är en lönsam investering eller pengarna i sjön? 

Fastighetsboxar har blivit en allt vanligare lösning i svenska fastigheter, men frågan är om det är något som passar för alla? I den här texten tänkte vi gå igenom lite kring fastighetsboxar i Malmö och rada upp några punkter som dels ger svar på olika frågor och dels också tydlig information om vad man ska tänka på inför ett eventuellt köp. Enligt följande: 

  • Öka säkerheten! Fastighetsboxar innebär att man också kan byta ut alla ytterdörrar och därmed slippa ett brevinkast. Det är ganska givet att en lucka mitt på en dörr minskar säkerheten. Dels så ger det en inbrottstjuv en väg in i bostaden där denne med hjälp av olika verktyg enkelt kan öppna dörren, och dels så kommer även brevinkastet att försvåra evakueringen vid en eventuell brand. Utöver detta så kommer även nya dörrar – utan brevinkast – att bidra till en bättre inomhusmiljö genom minskat drag och en lägre ljudvolym. Lukt från grannens matlagning – glöm det! Allt börjar med att byta till fastighetsboxar i Malmö. 
  • Mer bekvämlighet. Trött på att hämta paket hos olika postombud? Med fastighetsboxar så kan även större paket rymmas. Det ger en ökad bekvämlighet för de boende. 
  • Ordning och reda. Ett trapphus med fastighetsboxar blir mer inbjudande, välkomnande och får det estetiska lyft som gör att de boende blir mer benägna att hålla rent och snyggt. I detta finns också en värdeökning: säljer du din lägenhet så kan det vackra trapphuset i allra högsta grad bidra till ett högre slutpris. 
  • Rätt tillverkare. Alla de fördelar vi ovan gått igenom kommer först om du väljer rätt tillverkare av fastighetsboxar i Malmö. Var noga med valet och se över exempelvis referenser, hur framtida underhåll ser ut och vilka garantier ni ges. 
Publicerat den
Kategoriserat som Fastighet

Rökluckor kan rädda liv

Rökluckor används vid eldsvåda för att vädra ut livsfarliga brandgaser och rök i bland annat industribyggnader och trapphus vilket begränsar skadorna.

Den korrekta benämningen på rökluckor är egentligen brandgasventilatorer och de används framförallt av räddningstjänsten för att ventilera ut farliga brandgaser. När man får ut de heta gaserna sjunker temperaturen i den eldhärjade byggnaden. Detta minskar risken för brandgasexplosion och övertändning. Fungerande rökluckor förlänger utrymningstiden för dem som finns i byggnaden och kan därmed rädda liv.

Rökluckorna brukar placeras på byggnadens tak eller fasad och ska enkelt gå att nå för räddningstjänstens personal. Eftersom luckorna underlättar arbetet med att bekämpa elden och rädda så mycket som möjligt av byggnaden är det viktigt att rökluckorna hålls i gott skick. De ska vara tydligt markerade och lätta att öppna.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att brandskyddet i en fastighet fungerar som det ska. Hur tillsynen ska ske finns reglerat i Lagen om skydd mot olyckor, Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler.  Rökluckornas funktion ska säkerställas med regelbunden kontroll och service. De som utför kontroll och service ska vara utbildad brandskyddspersonal.

Det enklaste är att teckna ett löpande avtal för service och underhåll av rökluckor

Fastighetsägaren ansvarar för allt brandskydd i en byggnad. I brandskyddet ingår bland annat brandlarm, brandgasventilation, släcksystem och utrymningsvägar. Alla som vistas i en fastighet ska enkelt kunna hitta utrymningsplan, nödutgångar och brandsläckare.
Service av rökluckor görs oftast i samband med den regelbundna brandskyddskontrollen. Man inspekterar då bland annat att alla rörliga ytor, gångjärn och infästningar på rökluckorna fungerar. Man kontrollerar också att där inte finns sprickor eller otäthet och att luckan går att öppna även om den är täckt av snö på vintern. Kontrollen avslutas med ett protokoll som visar att översynen gjorts och att eventuella har fel rättats till.

För en fastighetsägare kan det därför vara bra att ha ett löpande avtal med ett företag som arbetar med brandskydd så att de regelbundna kontrollerna blir utförda. Har man inte ett avtal är det enkelt att gå in på företagets webbplats och fylla i kontaktformuläret. Ett väl fungerande brandskydd kan vara avgörande om olyckan skulle vara framme. 

Publicerat den
Kategoriserat som Säkerhet

Rusta och Matcha Örebro – din väg till ett arbete? 

Har du svårt att hitta ett arbete i Örebro? Genom att anmäla dig till Rusta och Matcha i Örebro så ger du dig själv bättre möjligheter att hitta en meningsfull sysselsättning – antingen i form av ett heltidsjobb, studier eller exempelvis praktik. 

Rusta och Matcha är ett rikstäckande program som man anmäler sig hos via Arbetsförmedlingen. Godkänns man att delta – det bestäms även det av Arbetsförmedlingen – så har man också ökat chanserna till jobb. 

Rusta och Matcha i Örebro kan visa upp en riktigt bra statistik över deltagare som kommit i arbete efter att ha deltagit i programmet. Här nedan tänkte vi rada upp några fördelar med Rusta och Matcha och samtidigt visa hur det hela fungerar – enligt följande: 

  • Professionell stöttning. Deltar du i Rusta och Matcha i Örebro så klumpas du inte ihop med en större grupp människor. Du blir sedd som individ och du blir behandlad som en sådan. Vilka är dina unika styrkor och var passar dessa? Jobbcoacherna hjälper dig att vässa ditt CV, träna din intervjuteknik för att passa vid ett skarpt läge och de kommer hela tiden med stöttning och hjälp. I många fall kan man som långtidsarbetslös vara ganska stukad. Ett mål med Rusta och Matcha är att stärka och bygga upp varje deltagare. 
  • Du får hjälp med nätverkande. Var finns jobben? Rusta och Matcha i Örebro har sina tentakler ute och genom ett gigantiskt nätverk så kan man också låta dig som deltagare få bättre chans att hitta de företag som söker ny kompetens. Rusta och Matcha kan även hjälpa dig att staka ut en helt ny karriär. Du kanske passar bättre inom en helt annan bransch och ett par år i skolbänken kanske kan hjälpa dig att få in foten i detta nya område? 
Publicerat den
Kategoriserat som Jobb

Effektiv redovisning i Stockholm: digitalt eller traditionellt?

Inom affärsvärlden är en pålitlig redovisningsbyrå i Stockholm en ovärderlig partner när det kommer till bokföring och redovisning. Valet är ditt när det gäller omfattningen av tjänsterna – det finns utrymme för anpassning baserat på dina unika behov.

Att anpassa redovisningstjänsterna efter dina specifika behov är en möjlighet som en modern redovisningsbyrå i Stockholm erbjuder. Många företagare väljer en omfattande tjänst som inkluderar även kvittosortering. Denna typ av tjänst är populär bland frilansare med enskild firma som kanske inte har den fulla översikten över sin ekonomi. Det har till och med ryktats om att vissa svenska artister skickar in sin årliga ”bokföring” i en skokartong. Detta tillvägagångssätt är givetvis inte rekommenderat och är inte i linje med bokföringslagstiftningen. Om du känner att du har en tendens att vara lite slarvig av dig, kan det vara klokt att överväga en redovisningsbyrå som erbjuder möjligheten att lämna in dina kvitton digitalt. Detta kommer inte bara att vara mer kostnadseffektivt, utan också mer strukturerat än att behöva sortera en skokartong.

Nödvändigheten av en redovisningsbyrå för slarviga egenföretagare

I Stockholms omfattande näringsliv finns ett flertal företag som specialiserar sig på redovisning, som exempelvis den erkända redovisningsbyrån Klostermark. Det är av yttersta vikt att du väljer en redovisningsbyrå med erfarenhet inom den specifika bransch du och ditt företag verkar i. Ett värdefullt tips är att rådfråga dina kollegor för rekommendationer när du väljer redovisningspartner.

För en företagsägare är det avgörande att förstå att bokföringsarbetet måste bli utfört på ett korrekt sätt. Försummelse av företagets redovisning kan resultera i allvarliga böter från Skattemyndigheten och kan till och med hota hela företagsverksamheten. För egenföretagare som har en tendens att vara mindre strukturerade är samarbetet med en erfaren redovisningsbyrå närmast ett krav. Om du inte ens kan organisera dina kvitton i en pärm, kan det vara en indikation på att du behöver professionell hjälp med dina bokföringsbehov.

Att välja vägen framåt

Sammanfattningsvis är valet mellan en traditionell eller digital bokföringsmetod en viktig övervägning för dagens företagare. Med den snabba teknologiska utvecklingen är det alltmer fördelaktigt att anpassa sig till den digitala eran, särskilt för att undvika onödiga problem och komplikationer i framtiden. Att samarbeta med en redovisningsbyrå som förstår dina unika behov och kan erbjuda skräddarsydda lösningar kan vara skillnaden mellan framgång och hinder på din affärsresa.

Oavsett om du är en välorganiserad entreprenör eller en kreativ själ med en skokartong full av kvitton, är det dags att ta dina redovisningsbehov på allvar. Genom att välja rätt redovisningsbyrå kan du säkerställa att ditt företag hålls på rätt spår ekonomiskt och rättsligt, vilket frigör din tid och energi för att fokusera på det du gör bäst – att driva och utveckla ditt företag.

Oroa dig inte för flyttstädning i Stockholm

Det finns gott om firmor som jobbar med flyttstädning i Stockholm. Att oroa sig över flyttstäd i Stockholm är därför helt onödigt för den som ska flytta.

Det finns ingen anledning att lägga allt för mycket tid på flyttstäd i Stockholm. I Stockholm finns det nämligen gott om företag som mer än gärna bistår med en riktigt ordentligt flyttstädning. En praktisk hjälp för den som har på tok för mycket att göra i samband med sin flytt.

Firmor som arbetar med flyttstädning är experter på att få ett hem att skina som om det var nytt. De vet hur man rengör en ugn på djupet, kan se till att envisa fläckar försvinner spårlöst och att fönsterna lämnas över i toppskick. Oftast lämnar de även garantier på sitt arbete, vilket är praktiskt ifall den nya ägaren av hemmet skulle vara missnöjd med städningen.

Därför är det härligt med flyttstädning

Med hjälp av flyttstäd i Stockholm kan flyttar i denna stad löpa betydligt smidigare. Samma sak gäller självklart även i andra städer, men med tanke på hur många som flyttar till och från Sveriges huvudstad varje år är det troligtvis denna stad som flyttstädning är vanligast i.

Flyttstädning har dock blivit populärt på fler håll än i Stockholm. Fler och fler väljer att köpa denna smidiga tjänst och på så vis ge hemmets nya ägare en riktigt ren start i bostaden. En bra flyttstädning blir därigenom en nystart och en möjlighet för den nya ägaren att sätta sin egen personliga prägel på bostaden.

Publicerat den
Kategoriserat som Städ

Fasadskyltar enligt dina önskemål i Stockholm

För att nå ut till människor som företagare, så är det viktigt att man blir sedd. Med fasadskyltar i Stockholm ser framtida kunder var du håller till.

Allt fler väljer att testa sina vingar och följa sina drömmar. För många innebär det att öppna eget. Det kan gå otroligt bra, men det kan också vara svårt med en del hinder framför sig. Men hinder är till för att lösas. Det finns fördelar med att öppna ett företag just i Stockholm. Människorna där är väldigt många och öppna, vilket ger det en stor möjlighet att växa.

Men det innebär också en väldigt hård konkurrens. Detta eftersom det redan finns väldigt många företag där ute. Så man behöver alltså verkligen ha en bra idé för att lyckas, men framförallt så behöver man bli sedd. Hur blir man inte sedd på ett bättre sätt än med fasadskyltar som tydligt visar var man finns?

Personliga fasadskyltar i Stockholm

En tydlig skylt som visar att Hej, här finns du. Det gör att fler människor ser lokalen och lockas in till den. Valet av placering är viktigt, men framförallt hur den ska designas. Man vill ha en fasadskylt som är tilltalande och lockar till sig kunder.

För ens bekvämlighet är det bästa alternativet att ta kontakt med ett företag som gör fasadskylt i Stockholm. Man kan få en personlig skylt helt efter ens egna önskemål. Givetvis är de experter på fasadskyltar och kan även hjälpa till med att komma på en design som passar en alldeles perfekt.

Publicerat den
Kategoriserat som Företag

Bokföringsprogram i mobilen – enklare och smidigare

Flera programvaruutvecklare siktar på att optimera bokföringsprogram som användaren kan ha i mobilen. Detta gör att man kan sköta bokföringen var man än är.

Något som man alltid bär med sig nuförtiden är sin mobil – ibland på gott och ont. Vi ska dock fokusera på det goda idag. Som företagare är man många gånger på resande fot eller så sköter man hela sin business från sin mobiltelefon. Då kan det vara ganska smart att också kunna sköta sin bokföring på ett enkelt och smidigt sätt via mobilen.

Hur vet man vilken bokföringsapp som är bäst för ens eget tycke och smak då? Svaret finns i frågan. Det handlar mycket om just tycke och smak. Många appar är gratis och man kan prova sig fram tills man hittar en som man tycker fungerar bra.

Om att hitta ett bokföringsprogram som passar dig

Ett par punkter som kan vara värda att uppmärksamma är om företaget som utvecklat sitt bokföringsprogram även regelbundet uppdaterar appen och om de har en bra kundservice när man behöver hjälp. Detta brukar var en bra indikation på att de är seriösa, ser en framtid för sin egen programvara och bryr sig om sina kunder.

De flesta, kanske framförallt nyföretagare, eftersträvar användarvänlighet och enkelhet de verktyg man använder och kan man hitta en app som känns både intuitiv och smidig att använda kommer detta att underlätta när det är dags att sköta bokföringen. Men som med det mesta så kommer det i slutänden att handla om personlig preferens och kanske lite om vad man är van vid sedan tidigare.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Välj en redovisningsbyrå i Stockholm

Det är ett viktigt val att göra när du söker efter rätt redovisningsbyrå i Stockholm för dig och ditt företag, en specialist som också kan ge personliga råd.

Lagen föreskriver att alla företag ska ha en ordentlig bokföring när det gäller dagliga transaktioner i verksamheten. Alla företag ska också betala skatt och arbetsgivaravgifter och lämna in deklarationer i rätt tid. Finns det personal ska hela lönehanteringen skötas smidigt och korrekt. Vill du inte göra jobbet själv anlitar du bara en redovisningsbyrå i Stockholm.

Men här kommer frågan, vem ska du välja till att sköta bokföringen? Det är inte vem som helst som kan anförtros hela företagets ekonomi, med alla uppgifter om löner, kunder, priser och leverantörer. Det är ofta konfidentiella upplysningar, som du ogärna vill lämna ut exempelvis till en privatperson eller någon i personalen.

En redovisningsbyrå är proffsig

Skälet till att välja en redovisningsbyrå i Stockholm är att de är mycket rutinerade och vet att alla uppgifter är konfidentiella. En redovisningsbyrå är proffsig, och dessutom är det flera kompetenta medarbetare där som kan utföra arbetet. Du drabbas alltså inte av att en i personalen är sjukskriven, för jobbet blir alltid gjort, av proffs.

Så kommer du fram till de personliga råden om din ekonomi. Hur mycket får du lov att ta ut från firman i lön eller utdelning? Vilken bolagsform är bäst för dig? Du kanske vill köpa upp fler företag eller expandera ditt eget. En redovisningsbyrå i Stockholm är uppdaterade om alla lagar och kan ge dig professionella experttips.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi